Fast & Furious: Crossroads

Fast & Furious: Crossroads
Γκάζια, δάκρυα και ιδρώτας.
Πλατφόρμες: PS 4 Platforms Xbox One PC
Genre: Racing
Release Date: 07.08.20
Players: 1-2
PEGI: 16
Publisher: Bandai Namco Entertainment
Developer: Slightly Mad Studios
Website: https://www.fas...
Distributor: Bandai Namco Entertainment Greece