King of Fighters XIV

King of Fighters XIV
Ένας ακόμα βασιλιάς για το θρόνο.  
Πλατφόρμες: Platforms PS 4
Genre: Fighting
Release Date: 26.08.16
Players: 1-2
PEGI: 12
Publisher: Deep Siliver
Developer: SNK
Website: atlus.com/kofxi...
Distributor: Enarxis Dynamic Media

Game Reviews

King of Fighters XIV

Ένας ακόμα βασιλιάς για το θρόνο.
..περισσότερα