Kirby Star Allies

Kirby Star Allies
Kirby και Σία υψηλής ανάλυσης.
Πλατφόρμες: Platforms Nintendo Switch
Genre: Platformer
Release Date: 16.03.18
Players: 1-4
PEGI: 7
Publisher: Nintendo
Developer: HAL Laboratory
Website: kirby.nintendo....
Distributor: CD Media

Game Reviews

Kirby Star Allies

Kirby και Σία υψηλής ανάλυσης.
..περισσότερα