Quadrilateral Cowboy

Quadrilateral Cowboy
Τυχεροί όσοι δεν το αγνοήσουν λόγω του παρωχημένου τεχνικού τομέα...  
Πλατφόρμες: Platforms PC
Genre: Action Adventure
Release Date: 25.07.16
Players: 1
Publisher: Blendo Games
Developer: Blendo Games
Website: blendogames.com...
Distributor: Ψηφιακή διάθεση