Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles 2
Αναζητώντας τον παράδεισο.
Πλατφόρμες: Platforms Nintendo Switch
Genre: RPG
Release Date: 01.12.17
Players: 1
PEGI: 12
Publisher: Nintendo
Developer: Monolith Soft
Website: https://xenobla...
Distributor: CD Media

Game Reviews

Xenoblade Chronicles 2

Αναζητώντας τον παράδεισο.
..περισσότερα