• Τρίτη, 03 Ιούλιος 2018 23:00
  Holymartyr earned 2 points
  Being followed by another user on the site
 • Πέμπτη, 03 Μάιος 2018 14:00
  Holymartyr earned 5 points
  Upload photo
 • Πέμπτη, 03 Μάιος 2018 13:58
  Holymartyr earned 5 points
  Upload photo
 • Πέμπτη, 05 Απρίλιος 2018 21:51
  Holymartyr earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Δευτέρα, 05 Μάρτιος 2018 18:25
  Holymartyr earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2018 01:23
  Holymartyr earned 2 points
  Being followed by another user on the site
 • Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2018 17:41
  Holymartyr earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Δευτέρα, 04 Δεκέμβριος 2017 20:56
  Holymartyr earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2017 22:04
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2017 23:27
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2017 15:41
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2017 14:29
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2017 12:34
  Holymartyr earned 5 points
  Start a new conversation
 • Κυριακή, 12 Νοέμβριος 2017 12:33
  Holymartyr earned 5 points
  Start a new conversation
 • Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2017 22:33
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2017 22:33
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2017 11:45
  Holymartyr earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2017 11:43
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Σάββατο, 16 Σεπτέμβριος 2017 01:56
  Holymartyr earned 2 points
  Being followed by another user on the site
 • Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2017 20:51
  Holymartyr earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Δευτέρα, 05 Ιούνιος 2017 14:48
  Holymartyr earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Σάββατο, 03 Ιούνιος 2017 16:13
  Holymartyr earned 2 points
  Being followed by another user on the site
 • Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2017 22:42
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Τρίτη, 28 Μάρτιος 2017 21:30
  Holymartyr earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2017 12:15
  Holymartyr earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2017 12:10
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2017 20:43
  Holymartyr earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2017 20:40
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2017 16:37
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2017 16:17
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2017 16:11
  Holymartyr earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2017 16:09
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2017 12:46
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017 22:10
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017 18:29
  Holymartyr earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017 18:20
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017 18:15
  Holymartyr earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017 18:15
  Holymartyr earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017 18:08
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2017 16:34
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2017 23:09
  Holymartyr earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2017 22:27
  Holymartyr earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2017 22:27
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2017 00:17
  Holymartyr earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2017 21:58
  Holymartyr earned 5 points
  Achieve any badge
 • Δευτέρα, 26 Δεκέμβριος 2016 13:42
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2016 17:45
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2016 17:22
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2016 17:22
  Holymartyr earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2016 17:21
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2016 18:48
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2016 16:21
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2016 16:02
  Holymartyr earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2016 15:56
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2016 12:40
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2016 12:06
  Holymartyr earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2016 11:53
  Holymartyr earned 1 points
  Read a conversation
 • Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2016 17:41
  Holymartyr earned 1 points
  Assign a friend into a friend list
 • Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2016 21:21
  Holymartyr earned 5 points
  Start a new conversation with more than 1 friend.
 • Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2016 17:45
  Holymartyr earned 1 points
  Assign a friend into a friend list