• Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 21:06
  aragorn2 earned 1 points
  Read a conversation
 • Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 16:14
  aragorn2 earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 16:10
  aragorn2 earned 1 points
  Read a conversation
 • Δευτέρα, 04 Σεπτέμβριος 2017 17:38
  aragorn2 earned 1 points
  Read a conversation
 • Παρασκευή, 01 Σεπτέμβριος 2017 19:44
  aragorn2 earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Παρασκευή, 01 Σεπτέμβριος 2017 19:43
  aragorn2 earned 1 points
  Read a conversation
 • Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 08:19
  aragorn2 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Δευτέρα, 05 Ιούνιος 2017 12:07
  aragorn2 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Παρασκευή, 26 Μάιος 2017 23:02
  aragorn2 earned 5 points
  Update your avatar
 • Παρασκευή, 26 Μάιος 2017 23:01
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Τετάρτη, 03 Μάιος 2017 20:09
  aragorn2 earned 5 points
  Like Posts
 • Πέμπτη, 09 Μάρτιος 2017 08:31
  aragorn2 earned 2 points
  Reply to a conversation
 • Πέμπτη, 09 Μάρτιος 2017 08:19
  aragorn2 earned 1 points
  Read a conversation
 • Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2017 13:34
  aragorn2 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2017 23:02
  aragorn2 earned 1 points
  Read a conversation
 • Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2017 22:14
  aragorn2 earned 5 points
  Like Posts
 • Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2017 22:07
  aragorn2 earned 5 points
  Update your avatar
 • Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2017 22:07
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2017 21:49
  aragorn2 earned 5 points
  Start a new conversation
 • Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2016 23:45
  aragorn2 earned 2 points
  Joined Group
 • Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2016 17:32
  aragorn2 earned 5 points
  Update your avatar
 • Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2016 17:32
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2016 19:17
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2016 19:17
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2016 19:15
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2016 19:15
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2016 19:08
  aragorn2 earned 5 points
  Post a new update
 • Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2016 19:08
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2016 19:08
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Πέμπτη, 01 Δεκέμβριος 2016 21:58
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2016 18:19
  aragorn2 earned 5 points
  Upload photo
 • Τετάρτη, 09 Νοέμβριος 2016 20:50
  aragorn2 earned 5 points
  Adds a user as friend
 • Κυριακή, 06 Νοέμβριος 2016 21:53
  aragorn2 earned 1 points
  Read a conversation
 • Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2016 21:48
  aragorn2 earned 1 points
  Assign a friend into a friend list
 • Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2016 17:13
  aragorn2 earned 1 points
  Assign a friend into a friend list
 • Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016 15:21
  aragorn2 earned 1 points
  Create an Event Announcement
 • Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016 15:20
  aragorn2 earned 1 points
  Answered an Event Discussion
 • Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016 15:20
  aragorn2 earned 1 points
  Answered an Event Discussion
 • Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016 15:20
  aragorn2 earned 1 points
  Create an Event Announcement
 • Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2016 23:23
  aragorn2 earned 2 points
  Uninstall Applications
 • Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2016 23:23
  aragorn2 earned 1 points
  Start a new conversation
 • Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2016 17:39
  aragorn2 earned 2 points
  Uninstall Applications
 • Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2016 17:39
  aragorn2 earned 1 points
  Start a new conversation
 • Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2016 17:16
  aragorn2 earned 2 points
  Uninstall Applications
 • Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2016 17:15
  aragorn2 earned 1 points
  Start a new conversation
 • Κυριακή, 24 Ιούλιος 2016 11:25
  aragorn2 earned 5 points
  Start a new conversation with more than 1 friend.
 • Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2016 07:33
  aragorn2 earned 12405 points
  Points are aggregated till date