Το gameover.gr δε συλλέγει προσωπικά στοιχεία ταυτότητας από ιδιώτες, εκτός εάν οι ιδιώτες παρέχουν αυτά τα στοιχεία εθελοντικά. Τέτοιου είδους πληροφορίες -αν και όταν συλλεχθούν- σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών.

Το gameover.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει για στατιστικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών. Οι στατιστικές αυτές έρευνες μπορεί να έχουν σχέση με τη μέτρηση της επισκεψιμότητας μέρους ή όλης της έκδοσης. Το gameover.gr έχει το δικαίωμα να προσφέρει σε τρίτους μόνο συγκεντρωτικά παράγωγα στατιστικών ερευνών και όχι τα ιδιαίτερα στοιχεία ιδιωτών.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την ανάγνωση των σελίδων του gameover.gr και όλων των υπηρεσιών του, πληροφορίες μη προσωπικές μπορεί αυτόματα να συλλέγονται με τη μορφή μικρών αρχείων κειμένου (cookies), τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζονται χρήστες, οι οποίοι επισκέπτονται συχνά το gameover.gr, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, όπως βελτίωση εμφάνισης, αλληλεπιδραστικότητας και προσωπικές σελίδες.

Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν ισχύ από την 1 η Μαρτίου 2005. Το gameover.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή τη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί και για το λόγο αυτό θα ενημερώνει τους επισκέπτες του σχετικά με οτιδήποτε νέο. Η παρούσα ιδιωτική δήλωση και οι πολιτικές που αναλύονται σε αυτή δεν στοχεύουν ούτε δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής συμβατική νομική υποχρέωση έναντι του gameover.gr ή της εταιρείας εκμετάλλευσής του.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Ορισμοί

Το gameover.gr είναι η αλληλεπιδραστική online υπηρεσία στο διαδίκτυο (World Wide Web / Internet ), το οποίο συντίθεται από υπηρεσίες πληροφόρησης και υλικού από την DIGIPROM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Χρήστης είναι κάθε πρόσωπο ή εταιρεία το/η οποίο/α εδραιώνει ή χρησιμοποιεί μία σύνδεση “λογαριασμό” μέσω διαδικτύου για να χρησιμοποιεί το gameover.gr.

Τα μέλη οφείλουν να διατηρούν μόνο ένα λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του forum και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.

 

2. Γενικά

(A) Χρησιμοποιώντας το gameover.gr (εκτός από το να διαβάζει αυτή τη σελίδα για πρώτη φορά) ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τις συνθήκες που αναγράφονται στο παρόν. Το δικαίωμα χρήσης του gameover.gr από το χρήστη είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ειδικά όταν πρόκειται για χρήση συνδρομητικών ενοτήτων. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση (κάτω από οποιοδήποτε όνομα το οποίο αναγράφεται στην οθόνη και οποιουσδήποτε κωδικούς (passwords) και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών (passwords) που μπορεί να χρησιμοποιεί, όταν αυτοί υπάρχουν.

(B) Το gameover.gr διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε δεδομένη να αλλάξει ή να διακόψει κάθε πτυχή ή χαρακτηριστικό του gameover.gr, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων στα: α) περιεχόμενο, β) ώρες διαθεσιμότητας και γ) εξοπλισμό απαιτούμενο για τη χρήση του.

 

3. Αλλαγή όρων

Το gameover.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του. Κάτω από αυτή τη συμφωνία, το gameover.gr έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισαγάγει νέα οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς επίσης να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητας και πλήρωσής του. Το gameover.gr θα δημοσιεύει τις νέες οδηγίες (οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα) με όποιο μέσο κρίνει αυτό ικανό (π.χ. διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.). Όποια χρήση του gameover.gr από τους χρήστες μετά από αυτή τη δημοσίευση θα θεωρείται ότι υπόκειται σε αυτή.

 

4. Eξοπλισμός

Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την κατοχή και συντήρηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, γραμμών, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη χρησιμοποίηση του gameover.gr, το οποίο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

 

5. Διαχείριση χρηστών

(A) Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το gameover.gr μόνο για νόμιμη χρήση. Ο χρήστης δεν πρέπει να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσα από το gameover.gr και τις υπηρεσίες που αυτό μπορεί να περιέχει, υλικό το οποίο παραβιάζει ή παραβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα άλλων, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό, να προπηλακίζει τα προσωπικά ή δημόσια δικαιώματα, να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή όπως αλλιώς δυσάρεστο, το οποίο να ενθαρρύνει επαφή η οποία να συνιστά εγκληματική παράβαση, ή να δίνει δικαίωμα για νομική σύγκρουση και, γενικά, να παραβαίνει κάποιο νόμο. Επίσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από το gameover.gr , δεν επιτρέπεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης η οποία να έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε “χρήση” ενός χρήστη που δημιουργεί πρόβλημα στην ευχάριστη ή απρόσκοπτη απόλαυση των υπηρεσιών του gameover.gr σε άλλον χρήστη. Χρήστης (φυσικού ή νομικού προσώπου) ο οποίος χρησιμοποιεί το gameover.gr και οποιαδήποτε υπηρεσία του, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εμπορική άγρα πελατών, συμπεριλαμβανομένης (αλλά όχι περιορισμένης) σε άγρα πελατών χρηστών για χρήση άλλης υπηρεσίας πληροφόρησης ανταγωνιστικής προς το gameover.gr . Για τέτοιου είδους χρήση θα πρέπει να προηγηθεί ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

(B) Το gameover.gr περιέχει προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ( copyright ) υλικό, σήματα κατατεθέντα ( trademarks ) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών (ψηφιακά επεξεργασμένων ή ψηφιοποιημένων ” scanned “), μουσικής, ήχων καθώς επίσης προγραμμάτων (μικρών ή μεγάλων) υπολογιστών. Επίσης, όλα τα περιεχόμενα του gameover.gr έχουν πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους. Το gameover.gr διατηρεί το πνευματικό δικαίωμα της επιλογής, οργάνωσης, τρόπου εμφάνισης, προγραμματισμού του τρόπου εμφάνισης καθώς επίσης του υλικού αυτού καθ εαυτού ως πρωτότυπης και επίπονης διαδικασίας. Το gameover.gr θέτει υπό την προστασία του το πνευματικό δικαίωμα κάθε συνεργάτη παροχέα υλικού για κάθε υπηρεσία και επιφυλάσσεται για τη χρησιμοποίηση κάθε ένδικου μέσου για την αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης αυτού του δικαιώματος. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό του gameover.gr μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση, και μόνο για το χρόνο χρήσης του gameover.gr . ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, δημιουργία δευτερογενούς εργασίας, ή με όποιο τρόπο εκμετάλλευση ιδίως με σκοπό το κέρδος μέρους ή όλου του gameover.gr , αλλά και του υλικού που περιέχεται σε επιμέρους sites που το gameover.gr “φιλοξενεί”. Ο χρήστης μπορεί να “κατεβάζει” ( download ) υλικό από το gameover.gr μόνο για δική του χρήση και πάντοτε με προσωπική του ευθύνη. Εκτός αν ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ έχει προηγηθεί με το gameover.gr ή τον ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αντιγραφή, αλλαγή, επαναδιάθεση, επανεκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση του υλικού που “κατέβασε” ( download ) ο χρήστης (νομικό ή φυσικό πρόσωπο).
Ακόμη και μετά από ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ δεν επιτρέπεται η αλλαγή των χαρακτηριστικών, των στοιχείων των δημιουργών και των πνευματικών δικαιωμάτων ή η απαλοιφή των σημάτων κατατεθέν ή των μηνυμάτων εμφάνισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα επάνω σε οτιδήποτε “κατεβάζει” ( download ) στον υπολογιστή από τον οποίο γίνεται η χρήση του gameover.gr ή σε οποιοδήποτε δίκτυο.

(Γ) Ο χρήστης δεν πρέπει να στέλνει (upload) ή να εκπέμπει στοιχεία μέσω φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων ή να κάνει προσιτό στο gameover.gr υλικό προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα, από σήματα κατατεθέντα τα οποία δεν του ανήκουν ή για τα οποία δεν έχει ΓΡΑΠΤΗ άδεια εκμετάλλευσης. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους για την παραβίαση του παραπάνω όρου και θα φέρει το βάρος οποιασδήποτε αποζημίωσης ήθελε ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη τυχόν πνευματικού δικαιώματος το οποίο προστατεύεται από τους νόμους του ελληνικού ή άλλου κράτους.

Η διαχείριση του gameover.gr διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της πρόσβασης στους χρήστες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

6. Παρακολούθηση

Το gameover.gr έχει το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat , σχολίων σχετικών με άρθρα κ.λπ., για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το gameover.gr έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να απαλείψει μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο gameover.gr . Χωρίς κανένα όριο το gameover.gr μπορεί να διακόψει, οποιαδήποτε στιγμή αυτό κρίνει, τη δημοσίευση κάθε όγκου και περιεχομένου πληροφόρησης.

 

7. Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο gameover.gr , σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή στην εταιρεία εκμετάλλευσής του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις. Το gameover.gr δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πλήρη ακρίβεια του περιεχομένου των δημοσιευμάτων, αλλά είναι πάντοτε έτοιμο για επανόρθωση τυχόν ανακριβειών.

 

8. Σήματα κατατεθέντα

Το gameover.gr και το λογότυπό του αποτελούν copyright της DIGIPROM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Όσα άλλα σήματα ή λογότυπα τα οποία αναγράφονται ή εμφανίζονται στο gameover.gr αποτελούν copyright των νόμιμων κατόχων τους.

 

9. Περιεχόμενο τρίτων

Στο μέτρο που στο gameover.gr περιλαμβάνεται υλικό προερχόμενο από τρίτους, κάτι το οποίο ρητά θα σημειώνεται, το gameover.gr δεν έχει εκδοτικό έλεγχο αυτού του περιεχομένου, όπως ακριβώς δεν έχει και μία βιβλιοθήκη ή ένα βιβλιοπωλείο. Το gameover.gr και η εταιρεία εκμετάλλευσής του δεν μπορούν να εγγυηθούν την εγκυρότητα, συνέχεια ή χρησιμότητα τέτοιου είδους υλικού, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη.

 

10. Διάφορα

Το GameOver διατηρεί το δικαίωμα αποστολής, προς τα εγγεγραμμένα μέλη του που το επιθυμούν, ηλεκτρονικών μηνυμάτων σχετικών με ενημερώσεις για την ύλη του, αλλά και ενημερώσεις για τα προϊόντα τρίτων συνεργατών του και διαφημιζομένων σε αυτό.

Αυτή η συμφωνία και κάθε λειτουργικός όρος του gameover.gr ο οποίος καθιερώθηκε από το gameover.gr στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του gameover.gr (όπως, έκφραση γνώμης, φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων, διαγωνισμοί κ.λπ.) και να συμπληρώνουν το παρόν κείμενο.

11. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Στους διαγωνισμούς του GameOver.gr μπορούν να λάβουν μέρος μόνο μέλη της σελίδας, που δεν συμμετέχουν στη συντακτική ή διαχειριστική του ομάδα και δεν είναι συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού αυτών.

Παίρνοντας μέρος στους διαγωνισμούς, τα μέλη του GameOver.gr αποδέχονται ότι θα παραλάβουν τα δώρα τους μόνο με παράδοση μέσω ταχυμεταφοράς (courier) και πάντα με χρέωση του νικητή/ παραλήπτη. Η αποστολή των δώρων μόνο με courier γίνεται για να διασφαλιστεί η ασφαλής και επιτυχής παράδοση των δώρων προς τους νικητές.

Οι διαγωνισμοί του GameOver διεξάγονται σε τυχαίες ημερομηνίες και ο τρόπος διεξαγωγής τους, καθώς και οι συνθήκες ολοκλήρωσής τους και νίκης των διαγωνιζομένων, ορίζεται κάθε φορά από το εκάστοτε άρθρο ανακοίνωσης του διαγωνισμού.

Μετά από την ανακοίνωση των νικητών κάθε διαγωνισμού, οι νικητές έχουν το χρονικό περιθώριο ενός μήνα από την ημερομηνία της ανακοίνωσης στο σχετικό άρθρο, για να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή της σελίδας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω προσωπικού μηνύματος, για να παραλάβουν το δώρο τους. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός μήνα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών, το δικαίωμα παραλαβής του δώρου χάνεται και τα δώρα που περισσεύουν θα δοθούν είτε σε επιλαχόντες είτε μέσα από νέο νέο διαγωνισμό που θα οριστεί από το διαχειριστή της σελίδας.

To GameOver.gr δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για την ποιότητα και το περιεχόμενο των δώρων που προσφέρει στους διαγωνισμούς του.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ gameover.gr ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.