Ανακοινώθηκε η Amiga 500 Mini

Έρχεται “νωρίς το 2022”.