Έχασε το παράθυρο κυκλοφορίας του 2021 το Baldur’s Gate 3

Γίνονται προσπάθειες για το 2022, σύμφωνα με την Larian.