Σε open world μονοπάτια το επόμενο BioShock;

Εάν έχουν βάση οι αγγελίες αναζήτησης προσωπικού.