Αξιολογήθηκε το The Medium για το PlayStation 5

Με τη διάθεσή του να εκτιμάται ότι θα γίνει στο κοντινό μέλλον.

The Medium – Review

Ένας Akira Yamaoka δεν φέρνει το Silent Hill…

Advertisement