Ακύρωση για την κυκλοφορία του Battalion 1944 στις κονσόλες

Καθώς η δημιουργός θέλει να αποκοπεί από την Square Enix.