Μία πρώτη γεύση από το campaign του Call of Duty: Modern Warfare III

Μαζί με κάποιες πληροφορίες για το multiplayer κομμάτι του τίτλου.

Αποκαλύφθηκε πλήρως το Call of Duty Modern Warfare III

Με την κυκλοφορία του να ορίστηκε για τον Νοέμβριο.