Σε νέα χέρια τα ηνία για το Diablo IV

Μετά την αποχώρηση του Luis Barriga.

Death’s Door | Review

Κόρακας κοράκου σπαθί δεν βγάζει.