Νέο trailer για το ELEX II

Μια παρουσίαση του συστήματος μάχης του τίτλου.

Ημερομηνία κυκλοφορίας για το ELEX II

Μαζί με τα περιεχόμενα της συλλεκτικής έκδοσης του τίτλου.