Πιθανή περίοδος κυκλοφορίας του Grand Theft Auto VI

Βάσει προβλέψεων των οικονομικών της Take-Two.