Αναβολή στη διάθεση του Test Drive Unlimited Solar Crown

Με τις εκδόσεις της προηγούμενης γενιάς να έχουν ακυρωθεί.