Τίτλοι τέλους για το studio Onoma

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά το rebranding του.

Η Square Enix Montréal μετονομάστηκε σε Studio Onoma

Ως συνέχεια της εξαγοράς του studio από την Embracer Group.