Καθαρά ψηφιακή και η QuakeCon 2022 της Bethesda

Στα τέλη Αυγούστου η διεξαγωγή της.