Νέο trailer για το Redfall

Παρουσίαση του νησιού και των τεσσάρων playable ηρώων.

Gameplay για το Redfall της Arkane Studios

Με αρκετό υλικό μέσα από τον co-op shooter τίτλο ανοικτού κόσμου.