“Σιωπηλός” θα είναι ο πρωταγωνιστής του Starfield

Και επιστροφή στους διάλογους πρώτου προσώπου.

Gameplay από το Starfield της Bethesda

Ένα ταξίδι σε κάποιους από τους χίλιους πλανήτες του τίτλου.

Νέο, “Behind the Scenes”, video για το Starfield

Αφιερωμένο στη μουσική και το sound design του τίτλου.

Ώρα να γνωρίσουμε τον Vasco του Starfield

Τον φιλικό, ρομποτικό σύντροφό μας.