Καινούργιο gameplay υλικό από το Yooka-Laylee

Ξέναγηση δεκατριών λεπτών στο Casino.

Η πορεία της Nintendo για το 2017

Όπως την προβλέπει ο πρόεδρος της εταιρείας.

Αύξηση της παραγωγής για το Nintendo Switch

Για να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση.

Χωρίς HD rumble το Zelda: Breath of the Wild για Switch

Με σκοπό τη μείωση των διαφορών με την έκδοση για WiiU.

Launch τίτλος του Switch το I Am Setsuna

Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.

Εναλλακτικό φινάλε για το The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Και πλήρες voice acting, σύμφωνα με τον παραγωγό του παιχνιδιού.

Χωρίς video applications στο launch το Nintendo Switch

Πιθανή η προσθήκη τους σε μελλοντικό software update.

Πιθανό ένα νέο The Legend of Zelda για το Switch

Ίδια εμπειρία για το Breath of the Wild στις δύο εκδόσεις του.