Αξιολογήθηκε το The Medium για το PlayStation 5

Με τη διάθεσή του να εκτιμάται ότι θα γίνει στο κοντινό μέλλον.

Advertisement