Νέες πληροφορίες για τα Pokemon Scarlet και Violet

Trailer, νέα Pokemon και ημερομηνία κυκλοφορίας.

Τα Arceus και Darkrai στα Pokémon Brilliant Diamond και Shining Pearl

Η Nintendo δίνει τη δυνατότητα να πιάσουμε τα δύο μυθικά Pokémon.

Επίσημη η ένατη γενιά Pokemon

Όλες οι ανακοινώσεις από το Pokemon Presents.