Περαιτέρω καθυστέρηση για το Gotham Knights

“Για να παραδώσουμε την καλύτερη εφικτή εμπειρία”.

Advertisement