Μετάθεση στην κυκλοφορία του WRC Generations

Έχοντας ως στόχο την ταυτόχρονη διάθεση σε κονσόλες και PC.

Ανακοινώθηκε το WRC Generations

Το νέο κεφάλαιο της σειράς για κονσόλες και PC.