Νέο PS VR controller
News

Παρουσιάστηκε το Controller του επόμενου PSVR